Zepter Slovakia

S firmou FF opakovane spolupracujeme už 2 roky, najmä vďaka ich profesionálnemu prístupu, flexibilite a ústretovosti. Aj pri riešení urgentných zákaziek spolupracujú a reagujú promptne, pričom výsledok ich práce je vysoko kvalitný. S FF máme istotu, že naše projekty dotiahneme vždy do úspešného konca.

Rehau Slovakia

Profesionalita a odbornosť, ktorú sme od firmy očakávali nám bola poskytnutá v plnej miere. Account Manažér, ktorý nás mal na starosti bol veľmi ústretový a jeho pripomienky a inovatívne nápady zapadali presne do našich predstáv. Objednávky boli vybavené rýchlo a bezproblémovo – všetky termíny boli dodržané, nie ako v iných firmách. So spoluprácou sme boli veľmi spokojní a radi ju zopakujeme.

Brightpoint Slovakia

So spoločnosťou FF spolupracujeme už od roku 2006. Vieme, že na spol. FF sa môžeme kedykoľvek obrátiť a dostaneme promptnú a fundovanú odpoveď. Zákazky riešia veľmi rýchlo, zodpovedne a kvalitne. Tlačoviny osobne doručia až k nám aj napriek tomu, že nesídlime v Bratislave. Veľmi radi budeme s touto spoločnosťou spolupracovať aj v budúcnosti.

Magic Box Slovakia

S firmou FF máme dlhoročné skúsenosti v oblasti grafiky a tlače propagačných materiálov. Spolupráca je založená na kreatívnom dialógu, absolútnej dôvere a spoľahlivosti. Servis, ktorý nám firma zabezpečuje, je vždy profesionálny a promptný a pritom cenovo prístupný.