Tlač katalógov a prospektov

katalogy, prospekty

Katalógy, reklamné letáky, výročné správy, prospekty, bulletiny sú tlačoviny (propagačné materiály), ktoré sa využívajú na prezentáciu spoločnosti. Kvalita ich prevedenia je preto základným atribútom pri ich realizácii. V závislosti od množstva (tlač katalógov) využívame ofsetovú hárkovú, ofsetovú rotačnú, či digitálnu tlač.

Prejdi na kalkulačku